Medborgarhuset

Projektering av el- och teletekniska system samt ljusdesign i Medborgarhuset. Medborgarhuset i Stockholm är ritat av Karl Martin Westerberg och uppfördes under sent 1930-tal. Sedan våren 2016 har stora investeringar gjorts för att rusta upp och utveckla Medborgarhuset till att bli en mer attraktiv och tillgänglig mötesplats. Nyöppning av Medborgarhuset är planerad till sommaren 2019.

Medborgarhuset innefattar sedan tidigare verksamheter som hörsalar, bibliotek, gymnastiksal och simhall. Nya funktioner som till exempel ett nytt café och ett inre promenadstråk ska bidra till att stärka Medborgarhuset som mötesplats.

Tyréns har dels varit involverad i att utreda och identifiera behov av ombyggnaden för de el- och teletekniska systemen.  Arbetet har inneburit ett nära samarbete med byggherren, arkitekten och övriga sidokonsulter såväl som hyresgäster och övriga intressenter.

En utmaning har varit att planera för ett nytt modernt ställverk som ska försörja fastigheten i framtiden. På grund av låga takhöjder har placeringen varit en utmaning, då även ett flertal installationsdiscipliner ska inkluderas på samma yta.

Tyréns ljusdesigners har även varit involverad i projektet med ljussättning av de publika lokalerna, vilket innefattat både interiör och exteriör belysning, så som foajéer, entréer, badhus och bibliotek. Då Medborgarhuset har blå klass ur kulturhistorisk klassificering har det inneburit en del utmaningar både när det gäller montage och utformning. Ambitionen har varit att belysningen av fasaderna ska lyfta fram arkitekturen och framhäva detaljer och material, även under kvällstid. Belysningen ska även skapa en välkomnande och inbjudande känsla i entréer och de stora glaspartierna vid trapphusen. Belysningen i simhallen ska lyfta fram vattnets klarhet och kunna anpassas till olika aktiviteter och behov.

 

Beställare: Stockholms stad fastighetskontor

Illustrationer: Nyréns arkitektkontor