Munktellstaden, byggnad 511

Från industribyggnad till ett hus för scenkonst. En industribyggnad i Eskilstuna, 511:an, har omvandlats till ett hus för scenkonst. Projektet var en del av utvecklingen av Munktellstaden till ett område med en blandning av industrihistoria, kultur, sport, företagande och bostäder.

Ca 2000 kvm av industribyggnaden 511:an i Eskilstuna har omvandlats till ett hus för Scenkonst Sörmland, som arbetar med musik, teater, dans och film. I 511:an samlas konserter och uppvisningar, repetition och kontor under samma tak.

Utvändigt har byggnaden renoverats och fönsterpartier har återställts till sitt ursprungliga utseende. Nya entréer och en balkong är tillskott till den röda tegelbyggnaden.

Entréplanet innehåller publika lokaler med konsertsal, black box och dansstudio. Kopplat till detta finns loger och en verkstad. Det övre planet innehåller i huvudsak verksamhetens administration med kontorsarbetsplatser, mötesrum och personalrum.

Utmaningen har varit att skapa kontorsarbetsplatser i befintliga ”djupa och breda” lokaler. Vi har valt kontorslandskapet som grundidé och kombinerat det med egna slutna kontorsrum. Kontoren är tänkta att fungera som fristående enheter av olika storlekar i ett större sammanhang, med en tydlig känsla av gemenskap och med naturliga mötesplatser.