NEO – nytt utbildnings- och forskningscenter

Tyréns projekterar byggnaderna vid Karolinska sjukhuset i Huddinge. Intill Karolinska sjukhuset i Huddinge byggs ett nytt utbildnings- och forskningscenter på ca 45 000 kvadratmeter. Tyréns har ansvarat för projekteringsledning KA enligt PBL.

Utbildnings- och forskningscentret är uppdelat i två byggnader: NEO och Technology and Health. En transparant miljö som skapar möten mellan olika verksamheter i anslutning till skola, arbete och sjukvård. Huvudfokus ligger på så kallad Life Science ­- utbildning, forskning och medicintekniskt näringsliv.

På uppdrag av SveaNor Fastigheter har Tyréns varit involverad i projektet  med projekteringsledning och KA enl. PBL. Projektet är uppdelat i två byggnader och etapper. Den första etappen, Technology and Health, hade byggstart i september 2014 och invigdes i oktober 2016. I denna byggnad finns idag KTH:s skola för teknik och hälsa samt Röda Korsets högskola. Den andra etappen, NEO, hade byggstart 2015 och beräknas vara klar i slutet av 2017. I denna byggnad kommer främst Karolinska Institutets forskare att arbeta.

En vision med det nya utbildnings- och forskningscentret är att skapa mötesplatser där verksamheter kan interagera och samverka. Visionen om Life-science-miljöerna speglas i båda byggnadernas fasader, som båda har våningshöga glaspartier med metallraster i varierade sektioner. Fasaderna ska återspegla det avancerade tekniska precisioner inom verksamheterna i byggnaderna.

Foto: Tengbom