Next Step Living i Göteborg

Next Step Living Majviken är ett livsstilsboende med moderna bostäder med tillgång till gemenskap, aktiviteter och upplevelser i en inspirerande atmosfär. Målgruppen är de som vill få ut det lilla extra av sitt boende, det är en boendeform som förutsätter ett aktivt deltagande och där det snarare är livsstilen som förenar än åldern.

I Next Step Living-hus finns ett antal aktivitetslokaler som ligger samlade i en avskild del av huset, såsom till exempel film- och spelrum, gym, behandlingsrum, solrum och hobbyrum. Lokalerna kallas Klubb Majviken och ger möjligheter för vila, friskvård och sociala aktiviteter. Aktiviteterna har anpassats efter hyresgästernas önskemål och fastighetens förutsättningar.

Ort: Göteborg

Beställare: Bostadsbolaget

Yta: ca 350 m2 ombyggnad och renovering

En klubb för livsupplevelser med fokus på hälsa och välbefinnande