Nya Karolinska Universitetssjukhus

Nya Karolinska Universitetssjukhus. Tyréns har i uppdrag 2010-2017 att helt ansvara för ljudkrav och miljöcertifiering i byggnad för Nya Karolinska Solna (NKS) tills universitetssjukhuset är färdigbyggt. Beställare är Skanska Healthcare AB och beställare för miljöcertifiering är Stockholms Läns Landsting. Det nya sjukhuset ska bedriva den mest avancerade sjukvården samt forskning och utbildning. En ökad samverkan mellan sjukvård och forskning ska leda till snabbare utveckling av behandlingsmetoder och läkemedel.

Beslutet att bygga NKS togs i mars av Landstingsstyrelsen i mars 2008, efter att flera utredningar visat att det skulle vara dyrare och ett på många andra sätt sämre alternativ att renovera det 40-tal upp till 70 år gamla byggnaderna på dagens Karolinska sjukhus. Byggnationen av NKS omfattar vårdlokaler, administrativa lokaler och laboratorier, där den totala ytan uppgår till ca 320 000 m2.

Nya Karolinska är Sveriges största byggprojekt med ambitionen att bli världens mest miljöanpassade universitetssjukhus. NKS certifieras enligt Miljöbyggnad Guld samt LEED guld, vilket förutom mycket höga energikrav bland annat innebär högt ställda ljudkrav. Tyréns ansvarar för framtagande och uppföljning av miljö- och hållbarhetskrav för byggnation och utveckling av NKS. Utöver högt ställda krav för att minska energibehovet är innemiljöfrågorna och miljöanpassade material mycket prioriterade områden som ingår i Tyréns uppdrag.

Tyréns formulerar ljudkraven rum för rum och föreslår konstruktionslösningar. Ljudkraven ska borga för en miljö som upplevs som behaglig för patienterna och en störfri och inspirerande arbetsmiljö för vårdpersonal och forskare. Tillsammans med projektets arkitekter, konstruktörer och installationskonsulter arbetar Tyréns med sin samlade erfarenhet, beräkningar och mätningar i lab och på provmontage fram optimala lösningar för olika typer av konstruktioner.

Att stänga ute buller och förhindra vibrationer från helikoptrar som landar på sjukhusets tak och att välja lösningar med hänsyn till extremt störkänslig utrustning är några av alla de tekniskt intressanta utmaningar som ingår i uppdraget.

Tyréns bistår projektet med avancerade beräkningar av vibrationer i stommen samt även beräkningar knutna till vibrationer av vissa installationer.

Tyréns kompetenser inom Projektledning har agerat projektsamordnare internt och mot beställaren bistått med administrativt stöd.

 

Beställare: Skanska Healthcare AB & Stockholms Läns Landsting