Observatoriemuseet

Vård- och underhållsplan. Vid mitten av 1700-talet riktade vetenskapen sina blickar mot skyn. Vetenskapsakademin uppför då ett observatorium för astronomiska studier. Arkitekt är Carl Hårleman. Placeringen på Brunkebergsåsen innebär goda förutsättningar för att studera natthimlen över centrala Stockholm.

Byggnaden byggs ut och i takt med utvecklingen skaffas nya instrument. Efter nästan tvåhundra år flyttas verksamheten till Nacka. Idag är byggnaden museum och kontor. SMHI:s observatörer gör meteorologiska mätningar och observationer från taket, en verksamhet som utförts dagligen i över 250 år.

Länsstyrelsen i Stockholm eftersträvar vård- och underhållsplaner för samtliga byggnadsminnen i länet. De ger därför kulturbidrag för att upprätta dessa planeringsverktyg. Vård- och underhållsplan upprättades för hela byggnadsminnet. Viktiga delar är byggnadsbeskrivning, såväl interiört som exteriört, inklusive närområdet samt rumsbeskrivning. I planen ingår tydliga vård- och underhållsanvisningar för varje byggnadsdel som underlättar förvaltarens tillsyn och skötsel av byggnaderna. Dessutom ingår kartläggning av den kommande tioårsperiodens åtgärdsbehov, med prioriteringslista och kostnadsuppskattning.

I Tyréns uppdrag ingick även hållfasthetsbedömning av ett våningsplan samt fuktutredning. Tyréns byggnadsantikvarie har även haft antikvarisk medverkan i samband med sanering av radon, orsakad byggnadens placering på Brunkebergsåsen.

Beställare: Kungliga vetenskapsakademin