Projektering för Karlbergsvägen 77

90 nya bostadsrätter på Karlbergsvägen i Stockholm. Beställaren Patriam planerar att riva en befintlig byggnad på Karlbergsvägen och bygga cirka 90 nya bostadsrätter. Tyréns har varit ansvarig för projekteringen, vilket har bedrivits enligt VDC-metodik.

Den befintliga byggnaden är belägen på Karlbergsvägen 77-79 och har fastighetsbeteckning Kadetten 29. Den nya byggnaden kommer att bestå av två trapphus med 2 plan garage under mark, ett entréplan med kommersiella lokaler samt 7-8 bostadsplan. Det kommer att bli en innergård innanför den nya byggnaden samt gemensam takterrass som nås från ett av trapphusen. Projekteringen bedrivs enligt VDC-metodiken (Virtual Design and Construction).