Psykiatrisk klinik i Lund

Detaljerad 3D-projektering när all vuxenpsykiatri samlas på ett ställe. Projektet omfattar ombyggnad och tillbyggnad av tidigare Regionhuset i Lund till ny Psykiatrisk Klinik åt Region Skåne. Genomförandet innebär att all vuxenpsykiatri i Lund samlas på ett ställe. Hela byggnaden är utförd i detaljerad 3D-projektering av samtliga projektörer och kontinuerlig 3D-samgranskning har utförts.

Tyréns har varit huvudkonstruktör för hela projektet och har upprättat bygghandlingar för ombyggnad och tillbyggnad samt varit skyddsrumssakkunnig.

Ombyggnaden har omfattat upprättande av bygghandlingar för bl.a. ingrepp i befintlig betongstomme, påbyggnad av två större fläktrum på tak, en ny tillbyggd entréhall, nya utvändiga trapphus, ombyggnad och förstärkning av skyddsrum för påbyggnad och tilläggsisolering av ytterväggar. 3D-modeller har skapats utifrån befintliga arkivritningar och kompletterande uppmätningar. Tillbyggnaden har omfattat upprättande av bygghandlingar för grund, vertikal stålstomme och sekundära konstruktioner samt upprättande av förfrågningsunderlag för prefab betongstomme och horisontell stålstomme.

Som skyddsrumssakkunnig ansvarade Tyréns för att skyddsrumsregler efterföljdes och utförde kontroller på plats. Den skyddsrumssakkunnige bistod även vid projektering och skrev ut skyddsrumsintyg.