Regeringsgatan 45

Ombyggnad av entré till kontorshus i Stockholm city. Tillsammans med Equator arkitekter har vi skapat en representativ miljö för hyresgästerna.

Tillsammans med Equator arkitekter har den nya utformningen av entrén gjorts för att göra den mer välkomnande och attraktiv för besökare. Exteriört fokuserar belysningen på den nya fronten i ljusgul sten som lyfts fram med belysning från infällda wallwashers.

Interiört skapas en rymd genom att placera belysning ovanför det perforerade plåttaket i kombination med infällda minispottar.

Hisspartiet med sin stenbeklädnad lyfts fram av en ljusram som löper längs hela kanten. I sin helhet har en miljö som andas representativitet för sina hyresgäster skapats.

Beställare: Vasakronan

Uppdrag: Belysningskoncept samt projektering och färdigställande, år 2014-2016