SilverTornet - Gävles högsta bostadshus

Tyréns arkitekter i Gävle kommer under hösten att, i första skedet, projektera bygglovshandlingar för brf. SilverTornet som kommer vara ett av Gävles högsta bostadshus med en stor takterrass för boende att nyttja.

Tidigare under året har vi bygghandlingsprojekterat etapp 7 och tack vare av ett mycket lyckat samarbete med kunden fortsätter vi nu på nästa etapp.