Skellefteås största parkeringshus med plats för bilen och cykeln

Den grönskimrande glasfasaden skapar ett transparent och välkomnande hus. Fasadens veckning gör att ljuset reflekteras och ger ett intressant ljusspel som kommer att förändras alltefter solljusets variationer och tid på dygnet.

Sockelvåningen kläs in i med varmtonade breda träpaneler i hyvlad gran. ”Skyltfönster” skapar variation längs gatan och ger möjlighet till evenemangsskyltning. Det indragna mittpartiet markerar läget för den tidigare brandgatan i kvarteret. Nu utgör den huvudentré till husets cykelparkering. Huset ger plats för 480 bilar och 80 cyklar.

 

Beställare: Skellefteå Industrihus