Specialisttandvård i Skövde

Lokaler och teknik som stöder ett kreativt aktivitetsbaserat arbetssätt. Byggnaden ska samla sjukhusets lokaler för folktandvårdens och sjukhusets specialister inom tandvård.

I den nya byggnaden ska förutom tandvårdens specialister även sjukhusets administration samlas i hela våningsplan med lokaler och teknik som stöder ett kreativt aktivitetsbaserat arbetssätt. Byggnaden utformas för att ge ett ljust och välkomnande uttryck såväl utvändigt som invändigt. Den omsluter en generös kvadratisk gård med plats för både utekonferens och paus. Det har varit stort fokus på miljömål som att byggnaden ska vara mycket energisnål.