S:t Olofs kyrkoruin i Sigtuna

Från avspärrning till attraktivt besöksmål. S:t Olofs kyrkoruin tillhör de äldsta bevarande kyrkoruinerna i Sverige. S:t Olof kyrkoruin är en viktig symbol för den medeltida staden och biskopssätet Sigtuna. På grund av omfattande skador och rasrisk var ruinen avspärrad. Ruinen har ett stort miljöskapande värde och utgör en viktig siluett i staden. Den bidrar därmed till Sigtunas roll som besöksmål. Det var därför viktigt att ruinen återigen blev tillgänglig för allmänheten.

Inför restaureringen bistod Tyréns Sigtuna kommun genom att dokumentera ruinen. Utöver vanligt fotografi, skedde dokumentation med laserskanning och UAV-fotografering för att kunna upprätta en geometriskt riktig digital 3D-modell. Murverket – bland annat från 1100- och 1500-tal – dokumenterades av en byggnadsarkeolog och antikvarie. Den digitala modellen rymmer dokumentation av ruinen både före och efter restaureringen. Murverksdokumentation och fotografier kan knytas till modellen.

Renoveringen genomfördes av hantverkare med Tyréns som medverkande antikvarier och arkeologer. Tyréns hanterade nödvändiga tillstånd och kontakter med länsstyrelsen samt Sigtuna örsamling, eftersom ruinen står på en kyrkogård. Tyréns upprättade åtgärdsprogram, systemhandling, bygghandling och antikvarisk konsekvensanalys. Projektet finansierades genom statsbidrag för genomförande av vård- och underhållsplaner (2 kap 7§ KML). Ruinen rymmer ny och outforskad kunskap om den tidigare kyrkobyggnaden och den medeltida staden. Genom Sigtuna församlings försorg kan S:t Olofs ruin även fortsatt utgöra en viktig resurs för kyrkan, kommunen, dess invånare och besökare.


Beställare: Sigtuna stift