Ting1

Ting1 – bostadshus på betongpinne. Ett nytt bostadshus byggs ovanpå Tinghuset i Örnsköldsvik. Problemet är att det nya bostadshuset inte får nudda det gamla Tingshuset. Tyréns har i uppdrag 2012-2013 att utreda och konstruera den komplexa huskropp på 22x22 meter breda hus som ska bäras upp av ett 8x8 meter brett och tio meter högt betongtorn på Tinghusets innegård. Det ovanliga bostadshuset döps till Ting1.

Konstruktionshandlingar levereras på uppdrag av totalentreprenören Peab Sverige AB som ansvarar för detaljprojekteringen av Ting1. Eftersom byggnaden inte står på marken saknar huset bärning i hörnen och all bärkraft sitter i mitten av byggnadskroppen. Tyréns behöver därför genomföra avancerade, och inom branschen sällsynta konstruktionsberäkningar.

Tyréns genomför också i tidigt skede utredningar åt fastighetsutvecklingsbolaget Nyberg, Kai och Wingårdh AB. Tyréns bistår med kompetens inom arkitektur och brand & risk-bedömning. Tyréns kompetenser inom bro har gjort temperatursprickanalyser på grundplatta och kompetenser inom geoteknik genomfört undersökningar och analyserar bergets lastkapacitet.

Utmaningen i projektet ligger i den ovanliga konstruktionen och den korta byggtiden på 17 månader.

Ting1 är 60 meter högt och har 51 lägenheter.

Beställare: Peab Sverige AB och Nyberg, Kai och Wingårdh AB