Uppsala stadsteater

Uppsala stadsteater har satsat på en renovering av de publika ytorna Lilla foajén och Bistron. Tyréns har arbetat med belysningen i samarbete med inredningsarkitekt Studio Feuer. 

Ett genomgående tema är återvunna armaturer och tillbehör från teaterns outsinliga scenförråd. Till exempel så har originalglaskupor från salongen byggts om till pendelarmaturer ovan bord och teaterstrålkastare av äldre modell har blivit golvarmaturer i Lilla foajén.

I Bistrons fönsternischer har dagsljusarmaturer av återvunna irisavbländare monterats som ett dekorativt och lekfullt inslag. De lösa armaturerna har byggts om av teatern själva.

Uppsala Stadsteater
Uppsala Stadsteater

Fresnellinser som mjukar upp ljuset och skapar en reflektion i taket har monterats på det nya taksystemet som innehåller flera olika ljuskaraktärer.

"Vi har återanvänt armaturer från teaterns outsinliga scenförråd."

Uppsala Stadsteater

Foton ovan: 
Jansin & Hammarling

Foto till vänster: 
Tekla Evelina Severin