Väven

Väven. I samband med att Umeå blir kulturhuvudstad 2014 beslutas det att ett nytt kulturhus ska byggas. För kulturhuset Väven utformar Tyréns tillsammans med några av Nordens främsta arkitekter en smart lösning med fria ytor i en myllrande väv av aktiviteter för bibliotek, konsertsal, mindre scener och utställningar.

2010 vann Umeå stad kulturhuvudstadsåret som man delar tillsammans med Riga. Planerna för ett kulturrikt kvarter i Umeå har funnits sedan tidigare och bland annat utvecklats i ett större stadsutvecklingsprojekt ”Staden mellan broarna”. En stark vilja att inviga kulturkvarteret under Umeås kulturhuvudstadsår leder till företagsbildningen Väven i Umeå AB, en sammanslagning mellan Balticgruppen AB och Umeå kommun.

Tyréns har ett stort uppdrag som konstruktör att ta fram stomsystem och utreda olika principer i tidigt skede. Då grundläggningsförhållandena är komplicerade utför Tyréns avancerade geotekniska undersökningar och förslag till grundläggning. Uppdraget innefattar att projektera grundläggning och stålstomme i detalj såväl som kontrolluppdrag och kvalitetsgranskning. Tyréns är också med och hyresgästanpassar huset genom olika interiörlösningar i samråd med hyresgäster.

Utmaningen i uppdraget ligger i den korta tidplanen att färdigställa huset till invigningen och de planerade evenemangen. Arbetsprocessen för uppdraget startar redan efter de första besluten, tidiga utredningar pågår samtidigt som första spadtaget tas under våren 2011, och den prefabricerade stommen monteras samtidigt som inredning och installationer projekteras.

Projektet byggs i 14 delentreprenader under tre års tid fram till mitten av 2014, och fem av Tyréns kompetensområden är inblandade i projektet: Konstruktion, Akustik, Geoteknik, Brand & Risk och Miljö & Klimat.

Beställare: Väven i Umeå AB