Visualisering – Maja Beskowskolan

När gymnasieskolan Maja Beskow renoveras står Tyréns för mark- och landskapsprojekteringen tillsammans med en visualisering.

En av Umeås äldsta och mest centrala gymnasieskolor renoveras, med rejäl korrigering på mark- och landskapsvyn som följd. Det kan dock vara svårt att föreställa sig hur slutresultatet kommer att bli bara utifrån ritningar. Denna förståelse är alltid lättare att uppnå genom att visa framtiden i någon form av 3D-representation. Tyréns valde i detta projekt att skapa en TyrEngine-modell där ritningar från flera olika teknikområden slogs samman för att bilda en så korrekt modell av verkligheten som möjligt. Allt för att underlätta förståelsen.

Då Tyréns primärt behandlade mark- och landskapsdelarna i projektet anonymiserades arkitektmodellerna för byggnaderna för att dra fokus till omgivningen. TyrEngine-modellen användes dels som realtidsmodell och låg även till grund för filmer och bilder.

“Ritningar från flera olika teknikområden slogs samman för att bilda en så korrekt modell av verkligheten som möjligt. ”