Articulated Funiculator - en helt ny typ av hiss

En innovativ lösning med flera hissar i en loop istället för en per schakt. Articulated Funiculator är helt ny typ av hiss. Faktum är att vi inte kallar det hiss, vi ser det som ett vertikalt transportsystem som har fler användningsområden än det vi idag tänker på som ”hiss”.

Passagerarhissar har fungerat på samma sätt i drygt 150 år. Nu är det dags för ny teknik att ta plats. Articulated Funiculator är en lösning som kan liknas vid ett tåg som går i ett jämnt flöde och stannar på utvalda våningsplan. Istället för ett schakt och en jämvikt per hiss går flera hissar i en loop i ett cirkulärt schakt. Det innebär att hissystemet bara behöver två vertikala schakt som kan användas som bärande delar i byggnadens hörn. Vagnarna väger upp varandra som i en bergbana.

 

Sparar utrymme, energi och kostnader

När transporten går i loop istället för i enskilda schakt tar lösningen betydligt mindre plats än en traditionell hiss. Då behövs mindre byggmaterial och systemet drar mindre ström. Dessutom underlättas underhållet eftersom vagnarna kan kopplas av så att de slipper lagas inne i schaktet.

Hisslösningen finns som prototyp och intresset i branschen är stort. Nästa steg är en Articulated Funiculator i full skala.

Läs en artikel om projektet i tidningen Innovation >>

Projektet finansieras av Sven Tyréns Stiftelse och Vinnova.

 

 

 

Se våra filmer: