Bioclimatic Tool

Dags för klimatanpassad stadsplanering. Vi kan inte styra väder och vindar. Däremot kan vi bygga stadsmiljöer som är anpassade till det lokala klimatet. Med hjälp av Tyréns tjänst Bioclimatic Tool får arkitekter och stadsplanerare tillgång till en ny kunskap om hur stadsplanering och klimatfrågor bäst kombineras. När väderdata används i stadsplaneringen kan vi bygga bättre och hållbarare städer.

Klimatanpassad stadsplanering är framtiden. Om vi kan beräkna stadsklimatet kan vi också utforma bättre miljöer med högre komfort och livskvalitet. Med hjälp av Bioclimatic Tools avancerade beräkningar kan vindar, skuggning, direkt- och indirekt solstrålning för en plats kartläggas. Denna information simuleras i en 3D modell, tidigt i planeringsskedet, för att optimera byggnaders placering och arkitektur utifrån de förhållanden som råder på platsen. Genom att kartlägga väderförhållanden kan våra städer planeras på ett sätt som nyttjar vindar men undviker vindstråk och blåshål. Bioclimatic tool gör det också möjligt att planera var på ett torg en uteservering bör ligga och var i en park sandlådan bäst placeras.

Digital modell för meteorologiska data

Idén till beräkningsverktyget kom under en arkitekttävling i Marockos huvudstad Rabat. Vikten av att få in svalkande vindar från Atlanten gjorde att Tyréns lagmedlemmar kom på idén att utforma en digital modell där meteorologiska data beräknade klimatet på specifika platser. Snart insåg de potentialen och nyttan av att använda detta beräkningsverktyg i stadsplaneringen och de bestämde sig för att utveckla sin idé. Med hjälp av finansiering från Sven Tyréns Stiftelse kunde arbetet påbörjas och två år senare var hela konceptet med Bioclimatic toolkit utvecklat.

Klimatanpassad stadsplanering kan vara en grundläggande del för att uppnå hållbarhet. När vi med ett bättre planerat byggande kan skapa attraktiva utomhusmiljöer att vistas i blir vi människor mindre beroende av luftkonditionerade inomhusmiljöer. Klimatanpassad stadsplanering gör det också möjligt att i större utsträckning använda naturlig ventilation, utnyttjande av dagsljus och solenergi för att förbättra komforten för stadens invånare och, i förlängningen, minska beroendet av fossila bränslen för uppvärmning och kylning.