Effektivisering av byggprocessen med VDC

VDC – Virtual Design and Construction. VDC-metodiken är tvärvetenskaplig och berör verksamhetens kärna, dvs en utveckling av den arbetsprocess vi använder i alla våra designuppdrag. VDC bidrar till att effektivisera projekteringsprocessen avseende både tid och kostnad och höjer kvaliteten i de produkter som tas fram.

Den stora utmaningen med VDC ur ett vetenskapligt perspektiv är kombinationen av ”mjukare metoder” kopplat till ledarskap och förmågan att få en grupp att känna sig involverade och tillsammans arbeta mot gemensamma mål, med mer ”hårda metoder” som BIM och produktleveranser av rätt kvalitet. Detta kräver rätt ledarskap i kombination med rätt verktyg och hjälpmedel för att lyckas.

Syftet med FoU-projektet är att vidareutveckla VDC-metodiken genom att tydligare definiera VDC-modellen, utveckla VDC-modellen utifrån erfarenheter, förbättra mätmetoder och ta fram digitala verktyg.

Målet är att skapa förutsättningar för att kunna implementera VDC i de uppdrag där metodiken anses lämplig,


Arbetet bedrivs som en portfölj med tre delprojekt, som utgörs av:

  • Verktygslåda - Mallar, webb-verktyg
  • Digitalisering - BIM, kommunikation i projekt på distans, digitalisera analoga verktyg
  • Mätetal - Mätmetoder kopplade till kundmål, projektmål, process och produkt

Projektet beräknas att avslutas i första kvartalet av 2019.