Go:Smart och Send Smart

Go:Smart och Send Smart. Hållbara person- och godstransporter utgör en global utmaning, i Göteborgsregionen, och inte minst Göteborgs stad. Staden har som mål att växa på ett hållbart sätt och då krävs att transportsystemet och trafikanternas beteende utvecklas. Tyréns går in som en aktiv part i utvecklingsprojekten Go:Smart och Send Smart som pågår 2012-2014 och som arbetar för en innovativ utveckling av hållbara persontransporter respektive godstransporter i stadsmiljö.

Utvecklingsprojekten har fokus på att utveckla konkreta koncept för person- och godstransporter. Forskningsprojekten kommer att löpa parallellt med den omfattande infrastrukturprojektsatsningen, Västsvenska paketet.

Go:Smart
Go:Smart vänder sig till privatpersoner för att förenkla deras resor och premiera hållbara resor. I projektet utvecklas och testas en resemäklartjänst som erbjuder olika färdmedelsalternativ – kollektivtrafik, bilpoolsbilar, hyrbilar, lånecyklar, elcyklar – och en app som hjälp och stöd i planering och administration av det hela. Go:Smart testar detta på 100 hushåll i Göteborg.

Go:Smarts vision är att storstadshushåll ska välja tillgång till mobilitet som appen erbjuder istället för bilägande. På så vis kan storstäder runt om i världen bli grönare, tryggare, tätare och mer attraktiva.

Send Smart
Send Smart undersöker lämpliga lösningar för att optimera hållbarare godstransporter i Göteborg. Projektet är avgränsat till de tre viktiga områden där olika hållbarhetslösningar ska testas:

  • Godsförsörjning
  • Bygg & anläggning
  • Avfall & återvinning

De lösningar som identifieras och testas inom dessa områden ska präglas av en förmåga att balansera kraven på miljö, effektivitet och acceptans i samhället tillsammans med en långsiktighet.

Finansiärer Go:Smart
Vinnova är huvudfinansiär, Sven Tyréns Stiftelse är en av parterna i ett konsortium som tillsammans finansierar och driver projektet. Övriga parter är: Closer, Chalmers Tekniska högskola, Viktoriainstitutet AB, Göteborg Stad, Trafikkontoret, Västra Götalandsregionen, Trafikverket, Västtrafik AB, Volvo Information Technology AB, Volvo Bussar AB, Move About AB, PayEx Finance AB, Arby Kommunikation AB, Business Region Göteborg, Volvo Lastvagnar AB, VTEC, Renova, Business Region Göteborg, Scenker, Fraktkedjan, Göteborgs Lastbilscentral, Älvstranden Utveckling AB, NCC, PEAB, Mistra Urban Futures, Svevia

Finansiärer Send Smart
Vinnova är huvudfinansiär, Sven Tyréns Stiftelse är en av parterna i ett konsortium som tillsammans finansierar och driver projektet. Övriga parter är: Lindholmen Science Park, Göteborgs Stad, Trafikkontoret, AB Volvo, Renova, Schenker Consulting, Chalmers, Trafikverket, Business Region Göteborg, Fraktkedjan, Göteborgs Lastbilscentral, Älvstranden Utveckling, Innerstaden Göteborg, Mistra Urban Futures, Tyréns, NCC, Peab, Svevia

 

Beställare: Vinnova