Hållbar arkitektur för industrianläggningar

Tyréns och Harvard University i gemensamt forskningsprojekt. För hundra år sedan ritade tidens främsta arkitekter våra kraftverk och fabriker. Idag behövs en vitalisering av arkitekturens roll i arbetet med att skapa socialt och miljömässigt hållbara industrianläggningar som bidrar till en hållbar stad. Det är utgångspunkten för ett gemensamt utvecklingsprojekt mellan arkitekturinstitutionen på Harvard University och Tyréns.

Projektet har valt att arbeta med waste to energy-anläggningar som fallstudie och handlar bland annat om att öka kunskapen om hur industrianläggningar kan utformas för att i högre grad bidra till stadens hållbarhet.

Tyréns bidrar med kunskap om avfallsanläggningar och vad som var viktiga förutsättningar och vilka problem man har hanterat på vägen medan avfallsförbrännings- och biogasanläggningar växt fram i Sverige. En viktig del handlar också om att bidra med ett svenskt perspektiv när det gäller utformning av hållbara industrianläggningar och hållbar stadsplanering.

På Harvard arbetar man med forskningsledare och studenter för att undersöka olika aspekter av området. Under en sex veckor lång specialkurs, en så kallad ”studio”, på Harvards arkitekturinstitution utvecklas olika idékoncept kring formgivning av waste to energy-anläggningar.

Det tre år långa projektet avslutades 2017. 

Finansiär: Sven Tyréns stiftelse