MALAGA

MALAGA – att se under markytan. Konsten att se många meter ner i jorden är något som människan länge drömt om. Tyréns är med och utvecklar en geofysisk metod, som går ut på att mäta jordens elektriska ledningsförmåga. Den avslöjar förekomst och koncentration av olika ämnen. Arbetet går under projektnamnet MALAGA, en förkortning för Mapping landfill gas and internal structures using geophysics.

I samband med förtätningen av städer, som ofta innebär att man använder mark där det legat industrier, kan metoden användas för att se var det finns föroreningar under jord.

Mätningen kan också användas för att uppmäta utvinning av gamla deponier. Deponier kan innehålla tusentals ton av metaller, plast och stora mängder metangas, som utvecklats från hushållssopor. En deponi kan därför ses som en typ av utvinningsbar gruva vilket har gett uppkomst till ordet ”landfill mining.”

En undersökning kan innefatta ett mätområde på 300x100 meter. En halvmeter långa stålpinnar slås ner i marken på cirka en meters avstånd från varandra. De kopplas samman med kabel och ström slås på. De olika ämnena i jorden leder strömmen på olika sätt, vilket visar vad som finns var. Det gäller att tolka signalerna rätt och att skala av störningar, till exempel elektromagnetiska impulser från kraftledningar. Resultaten presenteras i 3D-grafik som visar gasförekomst och andra ämnen i olika färger.

Läs mer på webbplatsen för MALAGA-projektet. 

 

Beställare: Sven Tyréns Stiftelse