Quiet Track minskar buller från spårtrafik

Mikrofoner under tågvagnarna mäter ljudet. Quiet Track är ett EU-finansierat projekt för att minska buller och slitage från spårtrafik. Mikrofoner talar om hur mycket det bullrar och ett GPS-system visar var det bullrar mest.

Tyréns del i projektet - i vilket totalt tolv företag och organisationer från fem europeiska länder ingår - har varit att utveckla analysmodeller, sätta ihop hårdvara och skriva mjukvara för att bestämma tre viktiga egenskaper hos spåret över hela banan. Mjukvaran som Tyréns utvecklat innehåller de modeller som kopplar samman buller med de tre egenskaperna. Hårdvaran består bland annat av mikrofoner, accelerometrar, GPS och en tachometer.

Tester i tunnelbanemiljö
En rad tester har genomförts i tunnelbanemiljö. De har gått till så att mikrofoner monterats under tunnelbanevagnen. Under sin färd har mikrofonerna skickat upp data som talar om hur mycket det bullrar, var det bullrar och hur ljudet som uppstår när hjulen möter räls förändras. Med hjälp av GPS går det sedan att se exakt var det bullrar mest, på vilket sätt det bullrar, och att sätta in adekvata åtgärder.
Med övervakningssystemet går det att dagligen identifiera exempelvis om kraftig nötning uppstår och redovisa problemområden på en karta.

Intresset för Quiet Track är stort både nationellt och internationellt. Totalt har tolv företag och organisationer varit med i projektet. I Sverige har flera aktörer medverkat och bidragit till projektets lyckade resultat, till exempel tågoperatörer som SLL och MTR, TBT som sköter underhållet i tunnelbanan, Strukton Rail, Sveriges största privata underhållare av järnvägen och KTH (Kungliga Tekniska Högskolan).

 

Podd: Martin Höijer, akustiker och Linus Malm, BIM-expert berättar mer om Quiet Track

Webbplats Quiet Track Monitoring System