Välkommen in i värmen

Attraktivt och hållbart boende i ett kallt klimat är målet för forskningsprojektet Attract. Attract, ett projekt som syftar till att bygga lågenergihus som tål subarktiskt klimat. Projektet utgår från stadsomvandlingen som pågår i Gällivare och Kiruna där flera kvarter ska flyttas och nya ska byggas upp. Samhällsomvandlingen skapar både utmaningar och möjligheter. I projektet Attract har Tyréns tagit fast på en av möjligheterna: att bygga hus som är kostnads- och energieffektiva, hållbara och attraktiva.

Inom projektet Attract - Attraktiva, hållbara livsmiljöer i kallt klimat - utvecklas och testas lösningar som gör det möjligt att bygga hållbara, attraktiva lågenergihus och utemiljöer i kallt klimat. Attract drivs gemensamt av cirka 15 företag, Gällivare och Kiruna kommuner tillsammans med forskare vid Luleå tekniska universitet. Tyréns är med i alla tre delar av projektet. Från förstudie till kravbild och nu pågår fas tre då forskningsresultaten ska realiseras i praktiken. Målet med projektet är att ta fram attraktiva och hållbara hus utan att öka byggkostnaderna.

- Vi tror att vi kan möta ökade krav med smartare lösningar och nya sätt att jobba. Vi vill effektivisera höja kvaliteten och minska antalet fel. Därmed hoppas vi kunna frigöra tid att lägga på att skapa saker av värde. Förhoppningen är att kunna ta fram unika och attraktiva hus med begränsade medel, säger Helena Markgren, affärschef på Tyréns.

För att lyckas bygga hållbara lågenergihus i subarktiskt klimat måste alla bitar falla på plats - minskad energianvändning, minskade drifts- och byggkostnader samt arkitektoniskt attraktiva bostäder som människor vill bo i. Ett hållbart samhällsbyggande inkluderar sociala, ekonomiska, ekologiska och tekniska aspekter. I svenska mått är projektet är det första i sitt slag. Inga lågenergihus har tidigare byggts norr om polcirkeln i Sverige. Utmaningen ligger i att utveckla teknik och arkitektur som minskar energiförbrukningen och samtidigt kunna bygga huset till en kostnad som funkar på bostadsmarknaden i Gällivare.

- Mycket nytt behöver byggas på kort tid vilket skapar möjligheter att testa nya innovativa lösningar. För att lyckas bygga hållbara lågenergihus i subarktiskt klimat måste alla bitar falla på plats minskad energianvändning, minskade drifts- och byggkostnader samt arkitektoniskt attraktiva bostäder som människor vill bo i. Säger Patrik Jensen, teknisk chef på Design Evolution, ett dotterbolag till Tyréns som fokuserar på att effektivisera projektering.