Kärnbränsleförvar Forsmark

Unik anläggning i Forsmark. Tyréns har, tillsammans med ÅF, i uppdrag av Svensk Kärnbränsle-hantering AB att utföra systemprojektering av Kärnbränsleförvaret i Forsmark. Systemprojekteringen innefattade typritningar, 3D-modeller, specifikationer och systemlösningar inför en planerad byggstart av Kärnbränsleförvaret senast 2019.

Ett Kärnbränsleförvar i Forsmark placeras i Söderviken nära Forsmarks kärnkraftverk. När Kärnbränsleförvaret är i full drift räknar man med att cirka 250 personer arbetar där, hälften ovan och hälften under jord. Fullt utbyggt – omkring 2070 – omfattar Kärnbränsleförvaret uppåt sex mil tunnlar i ett underjordssystem med plats för 6 000 kopparkapslar med använt kärnbränsle.

Det bergutrymme som beräknas behövas är cirka fyra kvadratkilometer. Bergtekniskt handlar det om att totalt cirka 2,3 miljoner kubikmeter berg tas ut under flera decennier.

I Tyréns uppdrag ingår både ovan- och undermarksprojektering där vi ansvarar för mark, väg, VA, berg, geoteknik och byggnadskonstruktion. Anläggningen är ett komplext och optimerat system för en ekonomisk och hållbar slutförvaring av utbränt kärnbränsle.

Projekteringen av förvaret är extraordinärt när det gäller kärnsäkerhet för både drifttiden och för säkerhet efter förslutning och den unika anläggningen ställer väldigt höga krav på samordning och kvalitet i arbetet. Tyréns och övriga underkonsulter fick förtroendet tack vare starka referenser på projekt inom undermarksanläggningar, infrastruktur och konstruktion.

Beställare: Svensk Kärnbränslehantering AB