Bro över Ångermanälven

Botniabanan, långa broar. Bron över Ångermanälven är en 1000 meter lång bro i 17 spann, största spännvidden är 60 meter. Stöden är grundlagda på 40 meter långa friktionspålar. Bron har formgivits av Henrik Rundquist på Rundquist Arkitekter.

Bron som korsar Nätraån är också en 1000 meter lång bro i 17 spann med den största spännvidden 60 meter. Stöden är grundlagda på berg. Stållådorna i varje spann lyftes på plats och placerades på temporära stöd. Därefter svetsades sektionerna samman. Stöden i vattnet byggdes inom tätspont. Bron som korsar Offersjön är en platsgjuten spännarmerad betongbro i 11 spann med en spännvidd om ungefär 40 meter. Stöden är grundlagda både på stål och betongpålar.

Beställare: Botniabanan AB, Peab Sverige AB