E4 Sundsvall Syd

Arbetsplan för delen Stockvik-Skönsberg. Tyréns har utarbetat en arbetsplan för delen Stockvik-Skönsberg i vägprojektet E4 Sundsvall. Projektet omfattar en vägsträcka på åtta kilometer och innehåller en ca 1 400 meter lång bro över Sundvallsfjärden med 33 meter segelfri höjd.

Vägen byggs 4-fältig med motorvägsstandard. Idag är både vägstandard och sträckning otidsenlig och ett problem både för trafikanter längs E4 och för utvecklingen av hela Sundsvallsregionen. Arbetsplanen för E4 Sundsvall Syd innehåller flera övergripande förbättringar som tillsammans skapar en positiv framtidslösning, inte bara för trafiksäkerheten, framkomligheten och miljön, utan också för utvecklingen i Sundsvall och Västernorrland. Hela projektet E4 Sundsvall innebär en ny sträckning av E4 från Myre i söder till Skönsberg i norr.

Beställare: Vägverket Region Mitt