Södra Marieholmsbron

Framgångsrikt samarbete i Göteborg. Ett önskeuppdrag som innefattar nio av våra tjänsteområden tillsammans med en partner. Den nya Marieholmsbron bildar ett konkret exempel på vårt sätt att samarbeta både internt och externt.

Den ökande järnvägstrafiken på Bohusbanan och Hamnbanan behöver ytterligare ett spår över Göta älv och uppdraget handlar om att ta fram en järnvägsplan och systemhandling för en 1,5 kilometer lång sträckning Olskroken - Kville, som inkluderar Marieholmsbron.

Bron är drygt en kilometer lång, varav ca 100 meter går över Göta älv samt Säveån (Natura 2000 område). Passagen över Göta älv utgörs av en luftvägsbro. Utformningen har bland annat styrts av spårgeometri, brotyp och utbyggnadsmöjligheter. Den kommande bron blir en lyftsvängbro som anläggs drygt 70 meter söder om den existerande bron.

Projektet innebär många geotekniska utmaningar då den nya bron ska byggas inom exploaterade områden där hänsyn måste tas till både befintliga byggnadsverk och framtida planerade byggnadsverk, så som byggandet av Marieholmstunneln.

Tyréns har även tagit fram förfrågningsunderlag för totalentreprenad för Södra Marieholmsbron.

Beställare: Trafikverket