Trafiknätsplan för hela Göteborg

Tyréns är med och utvecklar det framtida trafikssystemet. På uppdrag av Göteborgs Stad tar Tyréns fram en övergripande plan för trafiksystemet i Göteborg. Planen omfattar alltifrån gång, cykel och kollektivtrafik till bil- och godstrafik. Målet är att landa i hur Göteborg vill utveckla sitt framtida trafiksystem.

I projektet görs en översyn av hur trafiken fungerat historiskt och en problembeskrivning av hur det ser ut idag. Den färdiga planen ska ge en samlad bild av hur gatornas begränsade utrymme ska prioriteras mellan de olika trafikslagen.

En viktig fråga handlar till exempel om att se vart Göteborg kan anpassa biltrafiken till förmån för de hållbara transportslagen.

Slutprodukten är en GIS-baserad kartprodukt för att underlätta kommunikation och uppdateringar av trafiknätsplanen.

 

Beställare: Göteborgs Stad