Underhållsdepå för Öresundstågen

Kärråkra – En viktig del av Sydsveriges kollektivtrafik . En viktig del av Sydsveriges kollektivtrafik är de 111 silverfärgade Öresundståg som via Öresundsbron knyter ihop södra Sverige – Göteborg, Växjö, Kalmar, Karlskrona - med Själland. Hittills har reparationer, service och underhåll av tågen skötts i Danmark, men 2015 tog Region Skåne ett beslut om att uppföra en egen anläggning för ändamålet i Kärråkra, Hässleholm. Anläggningen ska tas i drift 2020.

Tyréns blev utvald för ett av fyra generalkonsultuppdrag när underhållsdepån i Kärråkra utanför Hässleholm skulle utvecklas och projekteras. Tyréns uppdrag omfattar projektering av alla byggnader och plattformstak. Övriga konsultgrupper ansvarar för projektering av mark, spår samt elkraft och signal.

Anläggningen omfattar drygt 20 000 m2 byggnader fördelat på verkstadshall (inkl. kombibox för målning, lackering kompositarbeten) med kontor och lager, en kombihall med tvätt, sanering och avisning, en hjulsvarvshall, en städbyggnad och tre städplattformar.

Det är många discipliner från Tyréns engagerade i uppdraget: Konstruktion, installation el och VVS, brand, akustik, miljö, arbetsmiljö, BIM-samordning och projekteringsledning. Uulas Arkitekter i Kristianstad är anlitade av Tyréns som underkonsulter.

Förutom ”normala” byggnadsarbeten och byggnadsinstallationer ska ett antal verksamhetsberoende system installeras. Bland dessa kan nämnas anläggning för fordonstvätt och avisning, fekalie-tömning, kombibox, hjulsvarv, lyftbockar, traverser, hjulsänk och boggievändskiva. Dessa system levereras och monteras av respektive leverantör, men teknisk och utrymmesmässig samordning av dessa system mot projekteringen i övrigt ingår i Tyréns uppdrag.

Projektet genomförs som en tidigt upphandlad generalentreprenad med samverkan.

 

Beställare: Regionfastigheter 
Foto: Region Skåne/Uulas Arkitekter