Business Improvement District (BID) och platsutveckling

Initiering av en BID-förening och handlingsplan i stadsdelen Valsta i Sigtuna. I stadsdelen Valsta, Märsta, har Tyréns på uppdrag av SigtunaHem utvecklat och arbetat med en process enligt metoden Business Improvement District (BID). Uppdraget har inneburit att Tyréns har initierat en BID-förening tillsammans med aktörer och boende i Valsta (se figur ’Process för BID’). Under arbetet utvecklades en process för BID från initiering till förankring inklusive en färdig handlingsplan för föreningen.

Arbetet har varit upplagt som en process bestående av tre delar av olika ingående moment: (1) nuläge och behov, (2) definition och aktörer, (3) mål och avsikt (se figur 'Uppdragets huvudsakliga moment'). Del ett och två arbetades det med parallellt av tidseffektiva skäl.

Cirka 30 aktörer har involverats och tillsammans utvecklat mål och handlingsplan. Valsta har nu en registrerad BID-förening med stadgar, budget samt inplanerade möten och arbetsgrupper – under ledning av Tyréns.