Detaljplan för Sockerbruket i Örtofta

Tyréns har tagit fram en detaljplan för Sockerbruket i Örtofta i Eslövs kommun. Målet har varit att förbereda för kompletterande bebyggelse. 

Uppdraget genomfördes som byggaktördriven planprocess och har omfattat stöd och rådgivning genom hela planprocessen; från planansökan till framtagande av detaljplan och utredningar.

Uppdraget har genomförts i nära samarbete med kommunens planavdelning, Länsstyrelsen, Trafikverket och andra konsulter. Arbetet har också samordnats med ansökan om bygglov för att tidsoptimera och förkorta tidplanen från planansökan till beviljat bygglov och byggstart.

Foto: Nordic Sugar AB