Innovationskompassen


Tyréns tjänst Innovationskompassen passar dig som vill nå längre i ditt innovationsarbete och vara med och forma framtidens hållbara samhällen. Den hjälper aktörer i stadsutvecklingsbranschen att kickstarta och navigera sitt innovationsarbete.

Världen förändras snabbare än någonsin och det har aldrig varit lika angeläget som nu att arbeta med innovation - gamla lösningar räcker helt enkelt inte till. Om vi ska nå högt satta hållbarhetsmål och dessutom fortsätta vara relevanta för framtiden, behöver vi tänka nytt.

Men det är svårt att veta var man ska börja och svårt att driva processer som ligger i utkanten av den ordinarie verksamheten. Det är lätt att hamna i de vanliga fallgroparna:

  • Vision och mål brukar finnas, men hur ska man komma dit?
  • Idégenereringsfasen pågår för evigt och det är svårt att ta sig vidare och besluta om investering
  • Innovationsprojekt skalas inte upp, de blir sällan mer än piloter
  • Insatsen som krävs för lyckad innovation underskattas nästan alltid

 

Det här kan leda till en känsla av frustration över att inte se resultat, att ha slösat med pengar och resurser och ändå inte nå de uppsatta innovationsmålen. Det skapar också en rädsla som hämmar en att våga försöka på nytt.

Innovationskompassen löser alla de här problemen genom att erbjuda en snabb och tydlig metod som hjälper aktörer i stadsutvecklingsbranschen att kunna sätta de rätta förutsättningarna för att bedriva ett framgångsrikt innovationsarbete och på så sätt optimera satsningen i tid och pengar.

Ideas are shit without execution

Från idé till innovation

Vi vill medverka till att fler innovationer kommer i mål och kan bidra till hållbar förändring i samhället.

Vi ser till att innovationsarbetet blir framgångsrikt och strukturerat.

Hur går det till?

Vi använder forskningsbaserade framgångsfaktorer för att identifiera vilka förutsättningar för innovation som är viktigast att fokusera på för att öka innovationsförmågan i projektet eller organisationen. Utifrån det tar vi fram skräddarsydda åtgärdsförslag - kompassriktningen för ert fortsatta arbete. Det gör att man inte springer på alla bollar samtidigt utan har en genomtänkt plan för vad som ska bli nästa steg. 

Våra innovationsledare har alla ena benet i innovation och det andra i samhällsbyggnad. Det gör att vi kan förstå kundernas utmaningar och prata samma språk.

Innovationskompassen - illustration

Kompassriktning

Kompassriktningen för ert fortsatta arbete hjälper till att skapa samsyn och fokusera arbetet. 

Uppföljning och mätetal

För att följa upp genomförandet av åtgärdsförslagen och mäta innovationsförmågan rekommenderar vi att göra Kompassen igen efter cirka 6 månader. Den kan då användas för att jämföra utveckling över tid, jämföra olika projekt eller för att kunna bevisa att satsningarna gett resultat.

Innovationskompassen minskar risken att hamna i de vanliga fallgroparna med innovationsarbete.

Målgrupp

Verktyget är värdefullt för alla typer av organisationer som jobbar med innovation inom ramen för stadsutveckling. Det som behövs är ett uttalat mål om att arbeta med innovation och en budget för innovationsarbetet.

Vi fått lyckade resultat när vi använt Innovationskompassen tillsammans med kommuner, först ut var Örebro kommun, och organisationer som till exempel Johanneberg Science Park, och en multiaktörssamverkan i Landvetter Södra.. Tjänsten passar även utmärkt för fastighetsägare.

Innovationsledning och tilläggstjänster

Utöver Innovationskompassen har Tyréns mångårig kompetens inom innovationsledning och forskning och utveckling. Vi kan stötta med mer än bara att sätta rätt förutsättningar.

Behöver du:

  • Få hjälp att hitta möjliga nya lösningar och innovationer för just ditt projekts utmaningar?
  • Få koll på senaste rönen och innovationerna?
  • Kickstarta innovationsarbetet med inspirationsföreläsning och få med alla på tåget?
  • Få hjälp att systematiskt utveckla och testa om en idé är värd investering
  • Möjlighet att använda Tyréns Draknäste för utvärdering av idéer?
  • Utifrån Tyréns innovationsledningssystem få kontinuerlig stöttning i större infra-projekt?

 

Hör av dig!

Laddar

Hör oss berätta mer om innovation

Se ett inspelat webbinarium om utmaningarna med innovationsarbete och fördelarna med Innovationskompassen. Och välkommen att höra av dig om du är nyfiken på hur arbetssättet skulle kunna stötta dig. 

Vill du veta mer?