Innovationskompassen

Tyréns tjänst Innovationskompassen hjälper aktörer i stadsutvecklingsprojekt att bedöma förutsättningarna för ett framgångsrikt och strukturerat innovationsarbete och ger konkreta åtgärdsförslag som bidrar till att optimera satsningen i tid och pengar. 

Innovationskompassen hjälper aktörer i stadsutvecklingsprojekt som vill jobba med nya lösningar för att klara sina hållbarhetsmål och lösa komplexa utmaningar. Det görs genom att konsulten tillsammans med projektgruppen analyserar projektets förutsättningar för att strukturerat och framgångsrikt bedriva innovationsarbete, vilket ökar chanserna till ett lyckat resultat. Analysen stäms av mot forskningsbaserade framgångsfaktorer för innovationsarbete och resulterar i tre strategiska åtgärdsförslag – en kompassriktning för det fortsatta arbetet.

Innovationskompassen - illustration

Nulägesanalys och rekommendationer

Vi använder Innovationskompassen för att ta fram konkreta åtgärdsförslag - kompassriktningen för ert fortsatta arbete.

Vi ser till att innovationsarbetet blir framgångsrikt och strukturerat.

Vad ingår i tjänsten?

 • Startmöte
 • Kartläggningsworkshop
 • Självskattningsenkät
 • Presentation av behovsanalys och riktningsförslag
 • Kortare PM med analys och riktningsförslag

Målgrupper:

 • Kommuner
 • Fastighetsbolag
 • Organisation och ledningsgrupp
 • Utvecklingsbolag (konsortier av flera aktörer)

Vad blir resultatet?

Slutprodukten blir ett kort PM med en nulägesanalys samt tre konkreta rekommendationer eller riktningsförslag för fortsatt arbete. Hela paketet som Innovationskompassen erbjuder är en lärandeprocess som bidrar till fördelarna nedan.

Ideas are shit without execution

Innovation i praktiken

Vi som erbjuder Innovationskompassen jobbar dagligen med att coacha innovatörer från idé till genomförande.

Varför ska man använda Innovationskompassen?

 • Innovationskompassen ger en kunskapshöjning inom innovation som ger en gemensam grund för projektgruppen att utgå ifrån i sitt arbete. Det gör att projektgruppen får insikter och kunskap för att självständigt kunna hantera problem och möjligheter senare i innovationsprocessen.
 • Innovationskompassen kvalitetssäkrar projektets innovationsarbete genom stämma av det mot forskningsbaserade framgångsfaktorer för innovation. Det gör att eventuella problem identifieras och kan åtgärdas i tid, vilket minimerar tidskrävande och kostsamma omtag längre fram i processen.
 • Innovationskompassen ökar samsynen om vad i projektet som kräver ett innovationsarbete, hur arbetet ska bedrivas och vilken nytta innovationen ska skapa. Det bidrar till att gruppen samarbetar bättre och mer effektivt mot sina gemensamma mål. 
 • Innovationskompassen ger konkreta åtgärdsförslag som hjälper projektet att prioritera de viktigaste åtgärderna som ger de bästa förutsättningarna för ett strukturerat innovationsarbete och innovationer som går hela vägen till att skapa värde.
Laddar

Hör oss berätta mer om tjänsten

Se ett inspelat webbinarium om fördelarna med Innovationskompassen. Och välkommen att höra av dig om du är nyfiken på hur arbetssättet skulle kunna stötta dig. 

Nyttor på lång sikt:

 • Klara uppsatta mål i projektet
 • Innovationer som lyckas skapar stolthet, engagemang och marknadsföringsvärde
 • Möjlighet att återanvända innovationen i flera projekt och skapa ökat värde, spara pengar
 • Bygga relationer och förstå de andra aktörerna i projektet, hitta nya arbetsmetoder

Vad ingår inte i tjänsten:

 • Processledning
 • Prioritering av olika idéer
 • Idégenerering
 • Handlingsplan

Bonus-fördelar

Innovationskompassen är en kompakt tjänst som tar begränsat med tid i anspråk från projektet (endast 6 timmar per deltagare), men kan generera ett stort värde till projektet genom att hitta förutsättningarna för att gå från idé till en färdig och värdeskapande innovation på ett effektivt sätt.

Vi på Tyréns kan stadsutveckling och innovation. Vi som erbjuder Innovationskompassen har genomgått eller coachat Tyréns interna innovationsprogram och arbetar dagligen med hållbar stadsutveckling. 

Vill du veta mer?