Ombyggnad av Vasagatan

En levande stadsgata med utrymme för gång- och cykeltrafikanter. Vasagatan är en av Stockholms mest trafikerade gator. Nu ska gatan byggas om för att bli en mer levande stadsgata, genom att bland annat ge mer utrymme för gång- och cykeltrafikanter.

Utöver bredare gång- och cykelbanor kommer omvandlingen av Vasagatan ge plats för uteserveringar, fler träd och förbättrad belysning. Även en ny utformning av taxidäcket utanför Centralstationen finns med bland de förbättringsförslag som Tyréns har tagit fram för Vasagatan. 

Arbetet med att ta fram systemhandlingar påbörjades 2015, och bygghandlingar togs fram under 2016-2017. Våren 2018 förväntas omvandlingen av gatan påbörjas, från Tegelbacken till Norra Bantorget, och arbetet planeras vara klart år 2020.

- Det här är en helhetslösning där vi har tittat på hela gatan från fasad till fasad, säger Hrund Skarphedinsdottir, uppdragsansvarig för projektet på Tyréns. Vasagatan är en av Stockholms viktigaste gator, både på grund av att Centralstationen ligger här men också eftersom att det är en länk för många cykelpendlare. Den har potential att bli en riktigt fin huvudgata i City.

 

Beställare: Stockholms stad