Stadens själ - forskning i städers attraktivitet

Forskning och avhandling om städers attraktivitet används nu som en del i Tyréns erbjudande för platsutveckling. Denna forskning undersöker attraktivitet i termer av hållbara boendemiljöer med fokus på människors preferenser för energieffektiva hus och på deras uppfattning om städers och stadsdelars identitet. 

Målsättningen är att ge beslutsfattare inom privat och offentlig sektor ökad kunskap om vilka faktorer som har stor betydelse för platsens identitet och den fysiska planeringen. Ambitionen är att resultaten skall vara praktiskt användbara för till exempel byggherrar, kommunala tjänstemän och politiker vid utveckling av såväl befintliga stadsdelar/städer som vid exploatering av nya bostadsområden.