Talltullen

Trafikplats Talltullen i Katrineholm byggdes under 2017 om till en grönskande oas. Två rondeller och en park med 100 blommande körsbärsträd ersättate dåvarande trafiklösning. Invigningen var en del av Katrineholms 100-årsjubileum som stad.

Talltullen och de 100 körsbärsträden

Innan ombyggnationen av trafikplats Talltullen beskrevs den som överdimensionerad, tar stora centrala delar i anspråk, svår att överblicka och innehåller många konfliktpunkter. Tillsammans med gatuprojektör och belysningsprojektör har landskapsarkitekt tagit fram gestaltningsförslag och projektering för området. Målet var att lösa ovanstående problem samt motverka den barriäreffekt trafikplatsen orsakade.

Det var viktigt att skapa en helhetslösning med fungerande trafiklösningar och en sammanhållen gestaltning.

Inledningsvis tog Tyréns fram ett antal idéskisser som kommunen sedan utvärderade och valde ut ett av dessa. Detta låg sedan till grund för den fortsatta projekteringsfasen. Förslaget som kommunen bestämde sig för byggde på att skapa en vackert blomstrande körsbärslund med hela 100 stycken träd. Platsen ges på detta vis en stark identitet och skapar ett tydligt välkomnande in till staden.

 

Beställare: Katrineholms kommun