Tunnelbanan – Akalla Barkarby

Interiör miljö som kräver armaturer för exteriöra projekt. Tyréns har fått i uppdrag att skapa belysningen för de nya stationerna på blå tunnelbanelinje i Stockholm, Barkarbystation och Barkarbystaden. Stationerna är en förlängning av den blå tunnelbanelinjen efter Akalla.

I uppdraget ingår belysning av stationens biljetthallar, rulltrappor, mellanplan och plattformar. Projektet är unikt eftersom att den interiöra miljön kräver armaturer och utrustning som är anpassade för exteriöra projekt. Detta är på grund av den tuffa miljön och stationens öppenhet för allmänheten som kräver extra skydd mot vatten, damm och vandalism.

Bilderna är konceptbilder från White Arkitekter som visar hur stationen kan se ut när den är klar år 2025.