Trygga hygienrum i skolor

Riktlinjer och inspiration till både fysiska och sociala åtgärder. Skolan är barn och ungdomars arbetsmiljö, den ska vara trygg och tillgänglig för alla. Toaletter och duschar i skolor måste vara platser där elever kan koppla av och känna sig trygga. Under de senaste åren har vi kunnat följa en debatt i media som ger en annan bild. För SKLs räkning har Tyréns tagit fram en vägledande skrift som belyser hur fastighetsägare, förvaltare och skolverksamheten kan arbeta med problematiken och ger flera förslag på åtgärder. Projektet har involverat flera kunskapsområden såsom VVS projektering, arkitektur och social hållbarhet.

Under projektet har flera fastighetsorganisationer och skolor som varit delaktiga i renovering eller nybyggnation av hygienrum bidragit med kunskap. Kunskap om elevernas egna upplevelser om att duscha eller gå på toaletten i skolan har samlats in genom fokusgrupper. Intervjuerna har lett till flera goda exempel som redovisas i skriften.

Det är viktigt att understryka att det krävs olika typer av åtgärder för att komma i mål, både fysiska och sociala. Därför innehåller skriften både riktlinjer för fysiska åtgärder kopplade till materialval och placering samt sociala åtgärder kopplade till bland annat att involvera elever vid renovering av hygienrum i skolor.