Avloppsreningsverk i Borås

Borås gamla avloppsreningsverk behöver byggas om. För att säkra stadens möjligheter för fortsatt expansion har Borås Stad behov att få underlag för beslut om placeringen av ett nytt avloppsreningsverk. Tyréns har i uppdrag att genomföra en förstudiebaserad på fem alternativa placeringar av det nya reningsverket.

Dagens placering är inne i tätbebyggt område och nytt tillstånd kan kräva större skyddsavstånd.

Uppdraget omfattar att ta fram process- och tekniklösningar samt driftkostnader för de fem alternativen. Bland delmomenten finns lägesbestämning av ledningar samt layout av verk på respektive placering.

Två av alternativen är inom befintligt område där vi har att tillgodose en ombyggnad under pågående drift. Det är en större investering om ca 500-750 miljoner som kommer att genomföras. Det skulle bli den största investeringen i stadens historia om beslutet tas idag.

 

Beställare: Borås Stad