Akustik

Akustiklabb

I akustiklabbet kan Tyréns göra produkter mer konkurrenskraftiga genom att reducera ljudnivån, förbättra ljudkvaliteten och ta fram bullerdeklarationer. Här kan vi även göra mätningar och ta fram olika ljuddata.

Många produkter kan alstra ett oönskat ljud, det vill säga buller, vid sidan av sin huvudsakliga funktion. En tystare produkt har en stark konkurrensfördel på marknaden.

Det kan också finnas krav från beställare och myndigheter att produkten ska vara så tyst som möjligt och att en bullerdeklaration finns. Bullerdeklarationen utförs genom att mäta den avstrålade ljudeffekten från produkten.

Ibland är önskemålet att uppnå speciella ljudegenskaper, som att bildörrens stängningsljud ska ha rätt ”sound” eller att gräsklipparljudet ska låta mindre aggressivt. Med hjälp av marknadens bästa mätsystem för ljudkvalitetsmätningar hittar vi åtgärderna som får produkten att låta rätt.

I Tyréns akustiklabb finns specialdesignade mätrum (semi-ekofritt mätrum och efterklangstidsrum) där vi kan ta fram ljuddata och ljudeffektnivån för din produkt.

I ett semi-ekofritt rum kan vi skapa tystare produkter med hjälp av bland annat diagnostiska mätningar. Här går det också att få en demonstration av hur produkten kommer att låta med och utan ljudreducerande åtgärder.

Andra exempel på tjänster som vi kan utföra i akustiklabbet är mätning av ljudabsorption hos en ny absorbentkonstruktion, bestämma direktiviteten hos högtalare, mm samt andra beräkningar och mätningar, som exempelvis kartlägga en produkts vibrationer som kan låta (det vill säga avstråla som luftljud), eller utvärdering av tysta vägbeläggningar.

Till det senare använder vi en ytråhetsmätare och vår specialbyggda mätvagn för mätning av däck- och vägbuller. Med dessa unika verktyg driver och leder Tyréns utvecklingen mot effektivare mätmetoder för lågbullrande vägbeläggningar.

 

Akustiklabbet finns i Täby, norr om Stockholm.
Tyréns AB
Tumstocksvägen 1
187 66 Täby