Akustik

Akustisk design

Akustisk design handlar om att tillämpa ljud som designelement, på liknande sätt som man inreder, möblerar, ljus- och färgsätter miljöer. Tyréns levererar upplevelserika, omväxlande, funktions- och verksamhetsanpassade miljöer och produkter inom akustiskt design.

Akustisk design går ut på att se till helheten och att använda ljud för att skapa miljöer som samverkar med alla sinnen. Vi behöver ljud för komfort, vägledning, information, kommunikation, rekreation, varning och avskärmning. Det traditionella sättet att hantera ljud genom att prioritera bullerskydd är därför inte alltid tillräckligt för att åstadkomma fungerande miljöer.

Akustisk design inbegriper inte bara akustik, utan även arkitektur, inredning, stadsplanering och musik. Akustisk design kan också användas i varumärkesbyggandet för restauranger, butiker, hotell, banker och olika typer av offentliga rum. Ju mer insikten om hur ljudmiljön påverkar oss i olika situationer, desto större roll kommer Akustisk design att ha vid utformningen av framtidens produkter och miljöer.

Bland Tyréns kompetens inom akustisk design finns Björn Hellström som är professor i ljuddesign vid Konstfack och som har en nära kontakt med den akademiska världen inom akustik och akustisk design.