Akustik

Industribuller

Industrier alstrar ofta betydande nivåer av buller och vibrationer som kräver komplexa utredningar. I Sverige finns en omfattande lagstiftning för industribuller. Tyréns kan erbjuda bullerutredningar och ljudmätningar som följer Naturvårdsverkets riktlinjer, tillsammans med kostnadseffektiva förslag på lösningar.

För industrier som är belägna i närheten av bostadsområden eller intill ett friluftsområde hamnar miljö- och industribuller ofta i fokus. Buller är en viktig miljöfråga vid nyetablering eller ombyggnad av industrier.