Akustik

Vibrationer

Vibrationer i byggd miljö kan skapa obehag för människor och på sikt skada byggnader, anläggningar och utrustning. Tyréns akustikkompetens mäter och genomför dynamiska beräkningar och ger förslag på lösningar i nya och befintliga byggnader och anläggningar för att minska överföringar av störande och skadliga vibrationer.

Vibrationer alstras överallt där det finns rörelse: fordon som rullar, maskiner som arbetar, människor som rör sig. Beroende på mark-och konstruktionsförhållanden sprider sig vibrationerna och kan även förstärkas, vilket riskerar att leda till produktionsproblem och obehag.

Tyréns mäter och utför allt från enklare utredningar till avancerade strukturdynamiska beräkningar och föreslår lösningar som skyddar utrustning, byggnader och levande varelser från störande vibrationer.