Analys, strategi & planering

Analyser

En bra analys är en viktig del i ett framgångsrikt utvecklingsarbete. En väl genomförd analys skapar tyngd och säkerhet i beslutsunderlag och handlingsplaner – de visar vägen till mer genomtänkta åtgärdsförslag och starkare måluppföljning.

Våra analyser gör det lättare att fatta strategiska beslut som skapar ökade värden.

Vi genomför omvärldsanalyser för lokala såväl som globala förhållanden. Det kan gälla näringsliv, handel, bostäder eller kommersiella projekt. Våra analyser visar framtida scenarion, med mätbara faktorer, och gör det lättare att fatta strategiska beslut som skapar ökade värden.

Tyréns genomför analyser och simuleringar inom:

 • Marknads- och omvärldsstudier
 • Betalningsviljestudier
 • Bostadsmarknadsanalys
 • Målgruppsanalyser
 • Handelsanalyser
 • MER-analys (Metod för Emotionella och Rationella beslut)
 • Livscykelanalyser (LCC)
 • Kostnadsnyttoanalyser (CBA)
 • Samlad effektbedömning (SEB)
 • Analyser kring ekonomisk hållbarhet
 • Regionalekonomiska effektbedömningar