Analys, strategi & planering

Plansamordning

I infrastrukturprojekt möter vi många olika intressen och tekniska utmaningar. En erfaren och kunnig plansamordnare kan avgöra vilka utmaningar och konflikter som behöver hanteras liksom hur och när, för att en infraplan ska kunna fastställas. Vi vill driva en sammanhållen och tydlig process med kortare ledtider som uppfyller lagkraven och genererar en robust och hållbar slutlösning.

I plansamordnarens uppgift ingår att samordna inblandade roller och att se till att planen och processen följer den lagstiftning som gäller.

Planläggningsprocessen för transportinfrastruktur, en väg- eller järnvägsplan, består av flera olika skeden som i respektive skede även involverar olika externa intressenter och aktörer. Det kräver stor förmåga att förstå och samordna de olika externa processerna med projekteringsarbetet. På Tyréns har vi plansamordnare som leder och samordnar detta arbete. Tillsammans med framförallt en miljökonsekvensbeskrivning ger detaljprojektering av vägen- eller järnvägens lokalisering och utformning det underlag som behövs för att göra en väg-eller järnvägsplan.

I plansamordnarens uppgift ingår att samordna inblandade roller, till exempel illustratörer, markförhandlare, landskapsarkitekter, planprojektörer, miljö- och kulturmiljöspecialister, och att se till att planen och processen följer den lagstiftning som gäller. Samtidigt ingår att se till att projektet synkas med t.ex. kommunernas fysiska planering och med eventuell process för tillståndsansökan enligt Miljöbalken.

Plansamordnaren är den som bidrar med ett mer ”tvärvetenskapligt” perspektiv.