Analys, strategi & planering

Processledning inom stadsutveckling

I stadsutvecklingsprojekt möter vi många olika intressen och tekniska utmaningar. Konflikterna och de olika intressena är där. Men en erfaren och kunnig processledare kan avgöra och avväga vilka strider som ska tas och hur och när de tas. Detta tjänar alla på – på ekonomiskt, tidsmässigt och framförallt blir det en så mycket roligare och mer kreativ process!

Tyréns processledning driver stadsutveckling i sin helhet eller genom separata steg.

En processledare har fokus på hur något sker, och stödjer projektet att utifrån ett definierat mål ta sig från A till B. Tyréns processledning driver stadsutveckling i sin helhet eller genom separata steg. Vi leder till exempel möten och workshopsledning. Tyréns identifierar, kartlägger och leder viktiga processer i organisationen. Det innebär en ökad processorientering som genererar stora värden i form av bättre kvalitet, lägre kostnader, kortare ledtider och bättre tekniska lösningar.

Vi har kompetens från både kommunalt och privat perspektiv. Vi har specialistkunskap under ett och samma tak. Vi har koppling till forskning och utveckling.