Analys, strategi & planering

Vision, målbild och detaljerad handlingsplan

En väl genomtänkt strategi bygger på en noggrann analys av framtaget underlag. En del av strategiarbetet är också att genomföra ett framgångsrikt förankringsarbete för att implementeringen ska få en väntad effekt. Tyréns har en mycket god förståelse för strategiskt arbete i samhällsutveckling – från tidig vision, via målbild till detaljerad handlingsplan.

Våra strategier skapar bästa möjliga fortsättningar för etablering eller utveckling.

Våra strategier skapar bästa möjliga fortsättningar för etablering eller utveckling inom områden som näringsliv, turism, kontorslokaler, handel och bostäder.Vårt strategiska arbete bygger ofta på att hitta en samverkan mellan intressenter som berörs av det strategiska utvecklingsarbetet.

Tyréns erbjuder tjänster för strategisk utveckling inom:

  • Plats- och fastighetsutveckling
  • Stadskärneutveckling och centrumutveckling
  • Handelsutveckling
  • Lokalstrategi
  • Mobility Management
  • CERO (Climate and Economic Research in Organisations)
  • Infrastruktur- och kollektivtrafikplanering