Berg

Besiktning och underhåll av berganläggning

För att säkerställa fortsatt funktion och drift av berganläggning, järnväg och väg måste berget i anslutning till dessa besiktigas och underhållas för att klara de krav på funktion och säkerhet som ställs.

Inom Tyréns har vi stor erfarenhet av den här typen av uppdrag. Därför är vi också aktiva i utvecklingsarbetet av BaTMan, som är ett hjälpmedel för effektiv förvaltning av broar och tunnlar, och vi har tagit fram BerGIS, en webbaserad GIS-tjänst, för förvaltning av bergskärningar.

Vi på Tyréns har också personer som är utbildade i grundläggande industriell klättring (rope access). Detta ger oss möjlighet att utföra ett säkert arbete på bergytor som annars varit omöjliga att nå eller kräver avstängd väg. Detta ger oss en ökad flexibilitet och vi kan därför också vara snabbt på plats för att lösa arbetsuppgiften.