Berg

Täkter och gruvor

För gruv- och täktbranschen kan vi bidra med vårt kunnande från förstudie till gruva/täkt i drift och slutligen efterbehandling. Vi hjälper gärna till med hela ansökningsdelen, från tidigt samråd till färdig ansökan med tillhörande MKB och efterbehandlingsplan och bistår även med hjälp kring tillsynsfrågor och miljörapporter. Täktrelaterat avfall ser vi som en resurs och vi erbjuder gärna lösningar hur avfallet kan vändas till en produkt.

Tyréns har teknisk kompetens, erfarenhet och kunnande inom geologisk kartering, malmmodellering, brytningsplanering, gruvmätning och gruvkartor samt projektledning vid uppstart av nya och gamla fyndigheter.

Vi hjälper också gärna till med:

  • Planeringsunderlag i form av flygkartor, laserscanning och visualiseringar.
  • Projektering av byggnationer såväl under som ovan mark.
  • Markprojektering av sandmagasin och vattenreservoarer.
  • Buller- och vibrationsutredningar samt brandsäkerhetsfrågor.